Contributie en lid worden

Wil je lid worden van Juliana? Mail dan naar info@juliana-aduard.nl

De contributie per maand:

Leerling* € 10,00
Lid de Juultjes € 12,50
Lid Juliëtte € 15,-
Lid Juliana € 17,50

Elk tweede en volgend lid uit een gezin: € 2,50 korting p/p per maand.
Op verzoek krijgt je elk kwartaal een nota van de penningmeester. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het automatisch over te maken (liefst per kwartaal) op rekeningnummer: NL 65 RABO 037.58.62.439 t.n.v. Christelijke Muziekvereniging Juliana te Aduard.

Opzeggen kan door dit schriftelijk te melden bij de secretaris met een opzegtermijn van 2 maanden.
Voor lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen voor lessen moet bij de docent. Voor lessen bij de muziekschool, gelden de regels van de muziekschool.

* Een leerling volgt alleen lessen en kan beschikken over een instrument van de vereniging.