Het bestuur en commissies

Bestuur
Tjarda Nieuwenhuis (voorzitter)
Lena Cruiming (penningmeester)
Tessa Cazemier (secretaris)
Annigje Faber (jeugdcommissie)
Nicolette Arnold (muziekcommissie; PR)
Grietje Voogd (algemeen lid)

info@juliana-aduard.nl

Juliëtte
Heb je vragen over het jeugdorkest of leuke nieuwtjes voor de jeugd?
Mail dan naar: jeugd@juliana-aduard.nl
Wil je iemand spreken? Neem dan contact op met Annigje Faber, , Marieke van der Horn of Lotte Hofstee

Muziekcommissie
Annigje Faber
Liza Cruiming
Jasper Hofstee
Regina van der Horn
Jaap Voogd

Instrumentencommissie
Aalzen de Haan
Jaap Spriensma

Federatie gemeente Zuidhorn
Nicolette Arnold

Bankrekening
NL 65 RABO 037.58.62.439 t.n.v. Christelijke Muziekvereniging Juliana te Aduard