Het bestuur en commissies

Bestuur
Tjarda Nieuwenhuis (voorzitter)    voorzitter@juliana-aduard.nl
Lena Cruiming (penningmeester)  penningmeester@juliana-aduard.nl
Tessa Cazemier (secretaris)   info@juliana-aduard.nl
Annigje Faber
Nicolette Arnold
Grietje Voogd

info@juliana-aduard.nl

Juliëtte
Heb je vragen over het jeugdorkest of leuke nieuwtjes voor de jeugd?
Mail dan naar: jeugd@juliana-aduard.nl
Wil je iemand spreken? Neem dan contact op met Annigje, Marieke, Lotte of Bianca

Muziekcommissie
Annigje
Liza
Jasper
Jaap
Derk

Barcommissie
Tessa
Jasper
Femke
Wilma
Marion
Annemiek

Instrumentencommissie
Aalzen
Jaap

Federatie gemeente Zuidhorn
Nicolette

Bankrekening
NL 65 RABO 037.58.62.439 t.n.v. Christelijke Muziekvereniging Juliana te Aduard